1 2 3


... týmto heslom sa naša spoločnosť riadi už od roku 2007, kedy sme sa rozhodli postaviť naše podnikateľské aktivity na dva pevné základy – Environment a Energetika.


Vitajte na našich stránkach a neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť!
 

Od roku 2007 sa venujeme projektom týkajúcich sa životného prostredia a čistej energie. Obidve oblasti rozvíjame súčasne, pretože spolu úzko súvisia a zároveň pokrývajú najčastejšie potreby podnikateľských subjektov.

Kontakt

  • Energotex SK, s.r.o.
  • Radlinského 1722 / 60
  • 026 01 Dolný Kubín
  • IČO: 44 385 421
  • DIČ: SK2022739268